Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

opus έργο από το οποίο και όπερα, τείχισμα, οχύρωμα, τεχνούργημα, πόνημα, σύγγραμμα

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία
  • opus ως άκλιτο χρεία, ανάγκη «opus est argenti» υπάρχει ανάγκη χρημάτων.

εκφράσεις

επεξεργασία

«opus opere et natura munitus» , τέχνη και φύσει οχυρός


  Ουσιαστικό

επεξεργασία

opus (en) ή Op.

  1. έργοενικός πληθυντικός
opus opus

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

opus (fr) αρσενικό

  1. το έργο