Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

image < μέση αγγλική image < παλαιά γαλλική image < λατινική imago

  Ουσιαστικό επεξεργασία

image (en)

  1. η εικόνα (οπτική αναπαράσταση ενός πράγματος)
  2. η νοητική εικόνα
  3. (πληροφορική) ένα αρχείο που περιέχει όλα τα δεδομένα μιας κατάτμησης σκληρού δίσκου και μπορεί να χρησιμεύσει για επαναφορά ενός συστήματος
  4. (μαθηματικά) ...

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

image < λατινική imago

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

image (fr) θηλυκό

Δείτε επίσης επεξεργασία