Ετυμολογία

επεξεργασία
image < μέση αγγλική image < παλαιά γαλλική image < λατινική imago

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

image (en)

  1. η εικόνα (οπτική αναπαράσταση ενός πράγματος)
  2. η νοητική εικόνα
  3. (πληροφορική) ένα αρχείο που περιέχει όλα τα δεδομένα μιας κατάτμησης σκληρού δίσκου και μπορεί να χρησιμεύσει για επαναφορά ενός συστήματος
  4. (μαθηματικά) ...

Συγγενικά

επεξεργασία  Ετυμολογία

επεξεργασία

image < λατινική imago

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

image (fr) θηλυκό

Δείτε επίσης

επεξεργασία