Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

former (en) (μόνο συγκριτικός)

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ρήμα επεξεργασία

former (fr)

  1. (μεταβατικό) διαμορφώνω
  2. (μεταβατικό) καταρτίζω
  3. συγκροτώ
  4. σχηματίζω
  5. εκπαιδεύω