ενικός         πληθυντικός  
expulsion expulsions

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

expulsion (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η μόνιμη αποβολή ενός μαθητή από το σχολείο του
  → δείτε τη λέξη suspension
 2. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η έξωση, εκθρόνιση και υποχρεωτική απομάκρυνση ενός μονάρχη από τη χώρα
  The expulsion of Othon from Greece.
  H έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα.      ενικός         πληθυντικός  
expulsion expulsions

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

expulsion (fr) θηλυκό

 1. η έξωση
 2. η απέλαση
 3. η εκδίωξη