Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

conservative (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

conservative (en)