Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
collapse collapses

collapse (en)

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας collapse
γ΄ ενικό ενεστώτα collapses
αόριστος collapsed
παθητική μετοχή collapsed
ενεργητική μετοχή collapsing

collapse (en)

  Πηγές επεξεργασία