Ουσιαστικό

επεξεργασία

certitude (en)      ενικός         πληθυντικός  
certitude certitudes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

certitude (fr) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία