ενεστώτας carry out
γ΄ ενικό ενεστώτα carries out
αόριστος carried out
παθητική μετοχή carried out
ενεργητική μετοχή carrying out

  Ετυμολογία

επεξεργασία
carry out < → δείτε τις λέξεις carry και out

carry out (en)

 • διεξάγω, εκτελώ, γίνομαι, αντεπεξέρχομαι, κάνω και ολοκληρώνω μια εργασία
  The police chiefs decided to carry out an undercover investigation.
  Οι επικεφαλής της Αστυνομίας αποφάσισαν να διεξαγάγουν μυστική έρευνα.
  The drainage of rainwater is carried out with underground drains.
  Η αποχέτευση των νερών της βροχής γίνεται με υπόγειους αγωγούς.
  I carried out my duties satisfactorily.
  Ανταπεξήλθα στα καθήκοντά μου, ικανοποιητικά.
   συνώνυμα: conduct