ενεστώτας bring in
γ΄ ενικό ενεστώτα brings in
αόριστος brought in
παθητική μετοχή brought in
ενεργητική μετοχή bringing in

  Ετυμολογία

επεξεργασία
bring in < → δείτε τις λέξεις bring και in

bring in (en)

 1. φέρνω, ζητώ από κάποιον να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά ή να ασχοληθεί με κάτι
  We have to bring in the plumber.
  Πρέπει να φέρουμε τον υδραυλικό.
  Go bring in a doctor immediately!
  Φέρε αμέσως ένα γιατρό!
 2. αποφέρω, φέρω, κερδίζω ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό
  His investments bring in 10%.
  Οι επενδύσεις του του αποφέρουν 10%.
  The loan brings in 7% interest.
  Το δάνειο φέρνει 7% τόκο.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη yield