Δείτε επίσης: IMAO

  Ετυμολογία

επεξεργασία
LMAO < Laughing My Ass Off

  Συντομομορφή

επεξεργασία

LMAO (en) αρκτικόλεξο

Δείτε επίσης

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία

σε άλλες γλώσσες: