Δείτε επίσης: IMAO

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

LMAO < Laughing My Ass Off

  Συντομομορφή επεξεργασία

LMAO (en) αρκτικόλεξο

Δείτε επίσης επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

σε άλλες γλώσσες: