Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ADS-B < Automatic Dependent Surveillance (ADS) - Broadcast

  Συντομομορφή επεξεργασία

ADS-B (en)

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία