Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθήματοςΕπεξεργασία

-άκια

  1. -άκι, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού
  2. -άκιας, στη γενική, την αιτιατική και την κλητική του ενικού