Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα (ine-pro)Επεξεργασία

(επ)ανασυντεθειμένος υποθετικός τύπος πρωτογλώσσας
όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας
- μπροστά από τον τύπο σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος -
 

  ΡήμαΕπεξεργασία

*deyḱ-

ΠαράγωγαΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία