Ετυμολογία

επεξεργασία
ἐπὶ τῇ βάσει < ἐπί + τῇ + βάσει, δοτική ενικού του βάσις, → δείτε τις λέξεις επί και βάση

  Έκφραση

επεξεργασία

ἐπὶ τῇ βάσει

  Μεταφράσεις

επεξεργασία