Αρχικοί
χρόνοι
Φωνή
Eνεργητική
Φωνή
Μέση & Παθητική
Ενεστώτας  ἐλευθερῶ (κλίση ἐλευθερόω) 
Παρατατικός  ἠλευθέρουν 
Μέλλοντας  ἐλευθερώσω 
Αόριστος  ἠλευθέρωσα 
Παρακείμενος  ἠλευθέρωκα 
Υπερσυντέλικος  ἠλευθερώκειν 
Συντελ.Μέλλ.

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ἐλευθερόω < ἐλεύθερος +

ἐλευθερόω / ἐλευθερῶ

 • ελευθερώνω κάποιον από δεσμά ή βάρη ή κατηγορίες, αλλά και απολύω. Παθητική φωνή ἐλευθεροῦμαι, ανάλογο του ελευθερώνομαι
  ※  6ος/5ος πκε αιώνας Αἰσχύλος, Πέρσαι, στίχ. 403 (401-405)
  […] καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν
  πολλὴν βοήν· Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,
  ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ
  παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
  θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
  και τότε ήταν ν᾽ ακούσεις / φωνή μεγάλη από κοντά: «Εμπρός, των Ελλήνων / γενναία παιδιά! να ελευθερώσετε πατρίδα, / τέκνα, γυναίκες και των πατρικών θεών σας / να ελευτερώστε τα ιερά και των προγόνων / τους τάφους· τώρα για όλα ᾽ναι που πολεμάτε.»
  Μετάφραση (1930): Ιωάννης Ν. Γρυπάρης, Αθήνα:Εστία @greek‑language.gr

Εκφράσεις

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία