Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀρχηγός < ἀρχή + ἡγέομαι-οῦμαι

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἀρχηγός και ἀρχαγός και ουδέτερο, το αρχαγόν

 1. ο ηγέτης, ο γενάρχης, ο ιδρυτής, ηγεμόνας
  Δία τε Κρονίδαν ὕμνησον Ὀλύμπιον ἀρχαγὸν θεῶν
  Τεῦκρος μὲν ὁ τοῦ γένους ἡμῶν ἀρχηγός
 2. η πρωταρχική αιτία, ο πρωταίτιος, ο πρώτος που εισήγαγε μια αρχή
  τὸ οὖν αἴτιον καὶ τὸ ἀρχηγὸν αὐτῶν εἶναι τὸ ὠθοῦν (το αίτιο και η πρώτη αρχή είναι αυτό που ωθεί)
  δικαίως ἂν ἐκείνοις ἐγκαλέσειαν ὡς ἀρχηγοῖς γεγενημένοις.... (δίκαια θεωρούν ότι εκείνοι ήταν που πρώτοι...)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

 1. ο αρχηγικός
  αἰαῖ, ....παίδων θρέπτειρ᾽, ἃ Τροίας ἀρχαγοὺς εἶχον τιμάς (αλοίμονο, ...θα με κάνουν κουβερνάντα, εμένα που με τιμούσαν στην Τροία με βασιλικές τιμές)
 2. ο αρχικός, επίθετο που καταδεικνύει την πηγή, την αρχική αιτία, αφορμή
  κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις λόγον (αυτή η κουβέντα προιωνίζει, φέρνει κάτι κακό)


ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

 • ἀρχηγέτης και (δωρικός τύπος) ἀρχαγέτης
 • ἀρχέτης
 • ἀρχός
 • Hayate Kirino