Περσικά (fa) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

هنر (fa) (μεταγραφή: honar)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

صنعت (san'at)

فن (fann)