Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

υποπολλαπλάσια < υποπολλαπλάσιος +

  Επίρρημα επεξεργασία

υποπολλαπλάσια

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

υποπολλαπλάσια