Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τάξεις θηλυκό

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

τάξεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος τάζω
  2. θα τάξεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος τάζω  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τάξεις θηλυκό