Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

στατική μέθοδος < → δείτε τις λέξεις στατικός και μέθοδος

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

στατική μέθοδος

Αντώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία