Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σπονδές

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

σπονδές θηλυκό