Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

σπαστρεύω < *σπαρτ(εύω) (καθαρίζω με σκούπα από σπάρτο) με επανάληψη του [s] της πρώτης συλλαβής[1] και αντιμετάθεση των ⟨-ρτ-⟩ > ⟨-τρ-⟩ < αρχαία ελληνική σπάρτον[2] + -εύω. Δε σχετίζεται με τη ρίζα της λέξης σπαρτός, σπείρω [3]

  Ρήμα επεξεργασία

σπαστρεύω

Παράγωγες λέξεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. παστρεύω Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
  2. «παστρεύω» - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 
  3. «σπάρτο», «σπαρτός» - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 

  Πηγές επεξεργασία