Ηλεκτρονική πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις ή ράστερ (breadboard)

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ράστερ < λείπει η ετυμολογία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ράστερ ουδέτερο άκλιτο

  1. (τυπογραφία) άθροισμα κουκίδων που δημιουργούν οπτική εντύπωση αυξομειούμενου ή συνεχούς γκρίζου για την παράσταση όγκου, σχημάτων κλπ // βιομηχανοποιημένα φύλλα χαρτιού ή διαφανούς επιφάνειας με έτοιμα, τυπωμένα αθροίσματα κουκίδων
  2. (ηλεκτρονική) πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις, πλακέτα δοκιμών, πλακέτα γενικών συνδέσεων
    Δείτε επίσης: πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις στην Βικιπαίδεια
  3. (πληροφορική, γραφικά υπολογιστή) raster, bitmap: ψηφιακή εικόνα που αποτελείται από ένα πλέγμα εικονοστοιχείων (pixels) και η οποία αποθηκεύεται σε αρχείο σαν ακολουθία των οριζόντιων γραμμών αυτού του πλέγματος
     συνώνυμα: δυφιοαπεικόνιση

  Μεταφράσεις

επεξεργασία