Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

παρακωλύω < παρα- + κωλύω

  Ρήμα επεξεργασία

παρακωλύω

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία