Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

νοερά < νοερός +

  Επίρρημα επεξεργασία

νοερά

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

νοερά