Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μουδιῶ < αρχαία ελληνική αἱμωδιάω / αἱμωδιῶ < αἱμωδία < αἷμα[1] + ὀδούς/ὀδών

  Ρήμα επεξεργασία

μουδιῶ

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Ο Μπαμπινιώτης υποθέτει από αμάρτυρο τύπο *αἱμός (πόνος_

  Πηγές επεξεργασία