Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κομματιάζω < μεσαιωνική ελληνική κομματιάζω

  Ρήμα επεξεργασία

κομματιάζω

Κλίση επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία