Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

επιλαμβάνομαι < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

επιλαμβάνομαι

Συνώνυμα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

Λόγια μετοχή παθητικού αορίστου: επιληφθείς

  Μεταφράσεις επεξεργασία