διαχωρίζω την ήρα από το στάρι

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

διαχωρίζω την ήρα από το στάρι < από την ευαγγελική παραβολή των ζιζανίων (Ματθαίος, 13.24)
→ δείτε τις λέξεις ήρα και στάρι

  Έκφραση επεξεργασία

διαχωρίζω την ήρα από το στάρι

Σημειώσεις επεξεργασία

Η φράση υπάρχει σε πολλές παραλλαγές. Πχ στη θέση του ρήματος μπορεί να μπει το ξεχωρίζω ή ένα ουσιαστικό (διαχωρισμός). Το σταθερό της μέρος είναι η αντιπαράθεση των λέξεων ήρα (ζιζάνιο, άρα άχρηστο, βλαβερό) και στάρι (δηλαδή το χρήσιμο)

  Πηγές επεξεργασία

  • MLODINOW LEONARD - ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ σελ. 89

  Μεταφράσεις επεξεργασία