δίκτυο παράδοσης περιεχομένου

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

δίκτυο παράδοσης περιεχομένου < → δείτε τις λέξεις δίκτυο, παράδοση και περιεχόμενο, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική content delivery/distribution network < CDN

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

δίκτυο παράδοσης περιεχομένου

Συνώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία