δίκτυο παροχής περιεχομένου

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

δίκτυο παροχής περιεχομένου < → δείτε τις λέξεις δίκτυο, παροχή και περιεχόμενο, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική content delivery/distribution network < CDN

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

δίκτυο παροχής περιεχομένου (en)