Δείτε επίσης: βρούχος, βροῦκος

  Ετυμολογία 1

επεξεργασία
βροῦχος < (κληρονομημένο) ελληνιστική κοινή βροῦχος και βροῦκος < πιθανόν βρύκω (ηχομιμητικό)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

βροῦχος αρσενικό

  Ετυμολογία 2

επεξεργασία
βροῦχος < μορφή βρου- < βρυ- όπως βρυχῶ

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

βροῦχος ουδέτερο

Συνώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις βρυχῶ και βρυχῶμαι→ λείπει η κλίση

  Ετυμολογία

επεξεργασία
βροῦχος < Κατά τους αρχαίους γραμματικούς, σύνδεση με βρύκω, βρύχω (μασάω με θόρυβο, τρίζοντας τα δόντια). Επίσης ηχομιμητικές οι παραλλαγές παραγώγων.

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

βροῦχος, -ου αρσενικό (ελληνιστική κοινή)

  • (εντομολογία) είδος ακρίδας, ο βρούχος
    ※  3ος/2ος πκε αιώνας Παλαιά Διαθήκη,Αμώς (Rahlfs) , 7.1, κατά την Μετάφραση των Εβδομήκοντα @scaife.perseus
    Οὕτως ἔδειξέν μοι Κύριος ὁ θεός, καὶ ἰδοὺ ἐπιγονὴ ἀκρίδων ἐρχομένη ἑωθινή, καὶ ἰδοὺ βροῦχος εἷς Γὼγ ὁ βασιλεύς.
    Έτσι φανέρωσε σε μένα [με όραμα] ο Κύριος ο Θεός, και ιδού σμήνος ακρίδων, που έρχεται κατά το πρωί, και ιδού ένας βρούχος, [που συμβολίζει] τον βασιλιά Γωγ.
    Μετάφραση λέξεων: Βικιλεξικό.

Άλλες μορφές

επεξεργασία

τύποι στον Ησύχιο: