Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αρνητικά < αρνητικός

  Επίρρημα επεξεργασία

αρνητικά

οι εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά το κλίμα στο χρηματιστήριο
μου απάντησε αρνητικά

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

αρνητικά