Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

απαράμιλλα < απαράμιλλος +

  Επίρρημα επεξεργασία

απαράμιλλα

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

απαράμιλλα