Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αναδιατυπώνω < ανα- + διατυπώνω

  Ρήμα επεξεργασία

αναδιατυπώνω

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία