Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αμετάτρεπτα < αμετάτρεπτος +

  Επίρρημα επεξεργασία

αμετάτρεπτα

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

αμετάτρεπτα