Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

αβροδίαιτα

  Επίρρημα επεξεργασία

αβροδίαιτα (λόγιο)