Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

άσε

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

άσε και άφησε

  • β' ενικό προστακτικής αορίστου του ρήματος αφήνω