Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

άφησε

  1. γ' ενικό οριστικής αορίστου του ρήματος αφήνω
  2. β' ενικό προστακτικής αορίστου του ρήματος αφήνω (και άσε)

Άλλες γραφές

επεξεργασία