Δείτε επίσης: χάνδαξ

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

 
Ο στόλος των Σαρακηνών πλέει κατά της Κρήτης. Μικρογραφία στο χειρόγραφο Madrid Skylitzes του 13ου αιώνα, Ιωάννη Σκυλίτζη, Σύνοψις Ἱστοριῶν (10ος αιώνας), κεφάλαιο 3ο (Fol. 38v).

  Ετυμολογία επεξεργασία

Χάνδαξ < (άμεσο δάνειο) αραβική خَنْدَق (khandaq, οχυρωματική τάφρος) ως ονομασία της πόλης (μετά το 820) < ιρανικής προέλευσης

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Χάνδαξ αρσενικό

  • πόλη της Κρήτης: ο Χάνδακας, το Ηράκλειο, ονομασία της πόλης μετά την κατάκτησή της τη δεκαετία του 820 από εξόριστους Άραβες της Ανδαλουσίας
    ※  10ος αίώνας Ιωσήφ Γενέσιος, Βασιλεῖαι, Βιβλίο 2ο, E. σελ.47@archive.org, CSHB, 12.2., Genesius ex recognitione C. Lachmanni. 1834.
    καὶ ἀπήνεγκεν αὐτοὺς εἰς τόπον καλούμενον Χάνδακα, ἐν ᾧ ἡ πόλις τούτων καθίδρυται· καὶ τούτην πέριξ ἐτάφρωσαν

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

Μεταγραφές επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία