Το πρότυπο {{((}} χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πίνακα με συνεχείς εσωτερικές στήλες για παράθεση λέξεων όπως στο λήμμα κρότος.
Ο πίνακας κλείνει με το πρότυπο {{))}}

Default αριθμός στηλών=2. Αν χρειζόμαστε περισσότερες στήλες, γράφουμε τον αριθμό τους π.χ.   {{((|κολόνες=3   και κλείνουμε με   {{))}}

 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • κλπ

Παραδείγματα επεξεργασία

Αν το πλάτος εμποδίζει μια φωτογραφία ή άλλον πίνακα που υπάρχει στην ίδια περιοχή, μπορούμε να το μειώσουμε ως εξής:
{{((|width=50%|κολόνες=2}}
Επίσης, σε παρόμοιες περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{clear}}

Δείτε επίσης επεξεργασία

Για πίνακα με χωριστές τις στήλες, χρησιμοποιούμε τα πρότυπα {{(}} {{-}} και {{)}} όπως στο λήμμα πείθω όπου θέλουμε να χωρίσουμε νοηματικά κάθε στήλη.

Παράμετροι επεξεργασία

Όλες προαιρετικές:

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1=   Στη θέση#1, γράφεται τίτλος με έντονα γράμματα που αυτόματα δημιουργεί λειτουργία εμφάνισης/απόκρυψης για ολόκληρο τον πίνακα. Αν δεν την επιθυμούμε, χρησιμοποιούμε |κλείσιμο=1  
 • |2=   Στη θέση#2, τίτλος εντός παρένθεσης με έντονα γράμματα.

Ονομαστικές παράμετροι

 • |κολόνες=   ζητά τον αριθμό στηλών που επιθυμούμε
  Eίναι αυτόματα ρυθμισμένο στις δύο στήλες.
 • |width=   για αλλαγή του συνολικού πλάτους του πίνακα
  Είναι ρυθμισμένο στο 60%.
 • |πλάτος=   για αλλαγή του πλάτους στηλών
 • |bgcolor=   για αλλαγή του χρώματος στο φόντο
  Eίναι ρυθμισμένο με #fbfbff
 • |text-align=   για ρύθμιση τοποθέτησης κειμένου
  Eίναι ρυθμισμένο = left (αριστερά).
 • |κλείσιμο=1   Απαγορεύει τη λειτουργία εμφάνιση/απόκρυψη (δείτε την αριθμητική παράμετρο 1)