Δείτε τις οδηγίες στο Πρότυπο:((


Το πρότυπο χρησιμοποιείται πάντα μαζί με το {{((}}. Κλείνει πίνακα με στήλες.


Δείτε τον κώδικα και το αποτέλεσμα στις σελίδες που συνδέουν προς το πρότυπο (πηγαίνετε στη σελίδα του προτύπου και κάντε κλικ στο «Συνδέσεις προς εδώ» από το μενού «Εργαλειοθήκη»).