Γράφουμε {{clear}}

Αντίστοιχο του <br clear="all">