Το πρότυπο αυτό τοποθετείται ανάμεσα στα {{(}} και {{)}} για τη δημιουργία νέας διαχωρισμένης στήλης σε πίνακα.

Παράδειγμα, στο λήμμα πείθω, νύχτα

Αν ο πίνακάς μας είναι σε συνεχή αλφαβητική ροή όπως στο λήμμα κρότος, προτιμούμε τα πρότυπα {{((}} και {{))}} όπου οι στήλες δεν είναι διαχωρισμένες.

  • χρήση και των δύο προτύπων στο λήμμα ῥήγνυμι