Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:παθ/οδηγίες. [επεξεργασία]


ΟδηγίεςΕπεξεργασία

Με ρήμα στη θέση#1:

Και με κωδικό γλώσσας στη θέση#2:

  • Γράφουμε {{παθ|λύω|grc|μπ=1}} και εμφανίζεται: μεσοπαθητική φωνή του ρήματος λύω με σύνδεσμο ακριβείας προς τον αρχαίο ελληνικό Τομέα

Επιπλέον, για τα συνηρημένα:

Και άλλη εμφάνιση συνδέσμου:

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |1= στη θέση #1, ο σύνδεσμος για το ρήμα.
  • |2= στη θέση #2, ο κωδικός iso γλώσσας για σύνδεσμο ακριβείας στον Τομέα της γλώσσας του. Εναλλακτικά και ως ονομαστική παράμετρος |γλ= ή |lang=
    Τα νέα ελληνικά (el) εννούνται αυτομάτως. Δεν χρειάζεται να γραφτεί τίποτα στη θέση#2.
  • |3= στη θέση #3, άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

τεστΕπεξεργασία

  • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ