Κατηγορία:Πρότυπα θεματικών όρων

Οι ετικέτες θεμάτων δημιουργούνται από το
Module:labels/data

Δείτε την

Κατηγορία:Θεματικές κατηγορίες

και την

Κατηγορία:Πρότυπα ύφους
Βοήθεια:Πρότυπα ύφους

Για κάθε κατηγορία των θεματικών όρων
υπάρχει και μία αντίστοιχη ετικέτα
που γράφεται με το Πρότυπο:ετ

{{ετ|<θέμα>|<κωδικός γλώσσας>}}

Εντάσσει τα λήμματα στην αντίστοιχη Κατηγορία της γλώσσας τους (τα νέα ελληνικά εννοούνται αυτομάτως).
Όλες οι ετικέτες θεμάτων δημιουργούνται από το Module:labels/data
Επιπλέον, υπάρχουν και μερικά εξειδικευμένα πρότυπα με δικές τους παραμέτρους.