Πρότυπο:επώνυμο

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:surname)

Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:επώνυμο/οδηγίες. [επεξεργασία]

Πρότυπο που εμφανίζει τη λέξη: επώνυμο και εντάσσει σε Κατηγορία:Επώνυμα (τάδε γλώσσα). Δείτε και το πρότυπο {{όνομα}}

{{επώνυμο|<κωδικός γλώσσας>|<γ ή α>|<επίθημα χωρίς ενωτικό>|πρ=<πρόθημα>}}

 • τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται αυτομάτως, ο κωδικός μπορεί να παραλείπεται και η θέση#1 να μένει άδεια
 • για τα επιθήματα, εντάσσει σε Κατηγορία:Γυναικεία (ή Ανδρικά) επώνυμα με πρόθημα -xxx ανά γλώσσα
 • για αντίστοιχες Κατηγορίες προθημάτων προσθέτουμε |πρ=xxxx χωρίς ενωτικά


Οι ειδικές Κατηγορίες προθήματος και επιθήματος για τα Επώνυμα δημιουργήθηκαν ώστε ο τεράστιος αριθμός τους να μην επιβαρύνει τις αντίστοιχες Κατηγορίες των ουσιαστικών. Π.χ.

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1= στη θέση#1 ο κωδικός γλώσσας (και |γλ= ή |lang=)
  Τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται. Μπορούμε να αφήσουμε κενή τη θέση#1.
 • |2= στη θέση#2 ο κωδικός για το φύλο (και |φύλο= ή |sex= ). Επιλέξτε κάποιο από τα:
  • ή , |m, |masc   για να δημιουργηθεί Κατηγορία:Ανδρικά επώνυμα
  • ή , , |f, |fem   για να δημιουργηθεί Κατηγορία:Γυναικεία επώνυμα
  • αν αφήσουμε τη θέση#3 κενή, το λήμμα εντάσσεται σε Κατηγορία:Επώνυμα κοινού γένους
  • |?   δημιουργείται Κατηγορία:Επώνυμα άγνωστου γένους ώστε να διορθωθεί
 • |3= στη θέση#3 (προαιρετικά) η |επίθημα= ή |suffix=   της λέξης χωρίς ενωτικό: δημιουργείται Κατηγορία:ΧΧΧΧ επώνυμα με επίθημα -ωωωω (γλώσσα)
 • |4= στη θέση#4 (προαιρετικά) κωδικός αλφαβητικής κατάταξης (και |sort=) για περιπτώσεις λέξεων με διακριτικά, πνεύματα κ.λπ.

Ονομαστικές παράμετροι

 • |0=   ή   |notext=   Αφαιρεί την έκφραση «ανδρικό ή γυναικείο»
  Συνηθίζεται η γρήγορη πληκτρολόγηση |0=-
 • |00=   ή   |nocat=   Δεν εντάσσει σε καμία κατηγορία.
 • |000=   ή   |nodisplay=   Δεν εμφανίζει κανένα κείμενο, αλλά εντάσσει κανονικά στις κατηγορίες.
 • |πρ=   ή   |prefix=   συμπληρώνουμε το πρόθημα χωρίς ενωτικά. Δημιουργείται Κατηγορία:Γυναικεία (ή Ανδρικά) επώνυμα με πρόθημα ωωωω- (γλώσσα)
 • |μτφ=   ή   |t=   σύνδεσμος στη μετάφραση μη ελληνικής λέξης
 • |ξ=1   εντάσσει σε Κατηγορία:Ανδρικά (ή Γυναικεία ή κοινού γένους) επώνυμα ξενικά (ανά γλώσσα)
  ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ Τα ξενικά δε δέχονται προσφύματα. Συμπλήρώνουμε π.χ. {{cat|<ISO γλώσσας>|ανδρικά επώνυμα με επίθημα -ταδε}}
 • όλες οι αριθμητικές παράμετροι έχουν εναλλακτικές ονομασίες
  • |1=   ή   |γλ=   ή   |lang=
  • |2=   ή   |φύλο=   ή   |sex=
  • |3=   ή   |επ=   ή   |suffix=
  • |4=   ή   |sort=

Παραδείγματα

{{επώνυμο}}


Αν γράψουμε κωδικό γλώσσας που δεν υπάρχει

 • η εμφάνιση του προτύπου δείχνει εμφανώς το λάθος


{{επώνυμο|ru|γ}}


Στο λήμμα Павлова, γράφουμε {{επώνυμο|ru|γ|t=Πάβλοβα}}

Με επίθημα

{{επώνυμο||γ|οπούλου}}


{{επώνυμο|α|άκος}} ΛΑΘΟΣ!

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν υπάρχει γλώσσα με κωδικό 'α'


{{επώνυμο||α|άκος}}

Με πρόθημα

{{επώνυμο||α|πρ=Αγγελο}}

Με πρόθημα και επίθημα

{{επώνυμο||α|όπουλος|πρ=Δημο}}

Με περισσότερα προθήματα

Αν το επώνυμο έχει πολλά συνθετικά, θα θέλαμε να προσθέσουμε κι άλλα προθήματα. Όπως στο Χατζηδημητράκος, Χατζηδημητράκου.
Μπορούμε να επαναλάβουμε το πρότυπο, αλλά με nodisplay |000=-. Π.χ.

{{επώνυμο||α|όπουλος|πρ=Χατζη}} {{επώνυμα||α|πρ=Δημητρ|000=-

τεστ

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο test

Δείτε επίσης

Προβλήματα

 • πρέπει να γίνει με Module