Βοήθεια:Πρότυπα θεματικών όρων

Η ποικιλία των θεμάτων και οι κατηγορίες στην Κατηγορία:Θεματικές κατηγορίες. Εντάσσουν σε σχετικές Κατηγορίες.


Όλες οι διαθέσιμες ετικέτες στο Module:labels/data


Τοποθετούνται

  • πριν τον ορισμό της λέξης για να μας υποδείξουν ότι η λέξη χρησιμοποιείται με την έννοια που ακολουθεί
  • σπανίως, σε καταλόγους λέξεων (όπως συνώνυμα, συγγενικά) μετά από μια λέξη, αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη διευκρίνισης της σημασίας

 

Δημιουργούνται
με το Πρότυπο:ετ (ετικέτα, label)

{{ετ|<θέμα>|<κωδικός γλώσσας>}}

με το Πρότυπο:ετικ (ετικέτες - πολυθεσικό πρότυπο, χρειάζεται το γλ=)

{{ετικ|<θέμα>|<θέμα>|<θέμα>|...|γλ=<κωδικός γλώσσας>}}
  • Οι ετικέτες θεματικών όρων και οι Κατηγορίες τους
    δημιουργούνται από το Module:labels/data (topic=true)
  • Οι Κατηγορίες ενεργοποιούνται με το {{auto cat}} από το Module:auto cat/data/topics


Αυτόνομα, δικά τους πρότυπα έχουν τα εξής:

  • {{όνομα}}, {{επώνυμο}}
  • {{τόπος}} για κάθε είδος τοπωνυμίου (χώρες, πόλεις, βουνά, θάλασσες, ...)
  • {{χρωμ}} με δείγμα χρώματος σε κουτάκι

επιστημονική ορολογία