Πρότυπο:χημ-σύμβολο

Πρότυπο για τα διεθνή χημικά σύμβολα
{{χημ-σύμβολο|<[[link|ελληνικό όνομα στοιχείου στη γενική ενικού>}}
Εντάσσει στην Κατηγορία:Χημικά σύμβολα (διεθνείς όροι)

Παραδείγματα χρήσηςΕπεξεργασία

Στο λήμμα Al χρησιμοποιούμε το:

{{χημ-σύμβολο|[[αργίλιο|αργίλιου]]}}

Το οποίο μας δίνει:

(χημεία) το διεθνές σύμβολο του αργίλιου

εντάσσοντας παράλληλα το λήμμα Κατηγορία:Χημικά σύμβολα (διεθνείς όροι)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:labels


Αυτό το Πρότυπο χρηστιμοποιεί το Module:labels

Αριθμητική παράμετροςΕπεξεργασία

  • |1=   Στη θέση#1 γράφουμε σύνδεσμο στο ελληνικό όνομα του στοιχείου αλλά με εμφάνιση γενικής ενικού, ώστε να ταιριάζει στη φράση σύμβολο του...