>> Κατηγορία:Βοήθεια:Διαχείριση :: Βοήθεια:Διαχειριστές

Τακτικοί έλεγχοι

επεξεργασία

Προβλήματα για διόρθωση:

Θεματικά:

Γιατί είναι εκτός αλφαβητικής σειράς;

επεξεργασία

Γιατί μερικές φορές βλέπουμε στις Κατηγορίες, λέξεις εκτός αλφαβητικής σειράς; (για γλώσσες γiα τις οποίες προβλέπεται αυτόματη αλφαβητική κατάταξη από τα module Module:Kleida-el και Module:KleidaAll. Οι υπόλοιπες γλώσσες πρέπει να sortάρονται 'με το χέρι')

 • 1) Κάποιο tag έχει μείνει ανοιχτό. Π.χ. <!--   που δεν έχει κλείσει, ή κάτι παρόμοιο.
 • 2) Ετικέτες και πρότυπα τοποθετημένα εντός <ref></ref> δημιουργούν διάφορα προβλήματα, όπως η καταστροφή της αλφαβητικής σειράς στις Κατηγορίες τους. (Η κατηγοριοποίηση δε 'βλέπει' μέσα στη ref). Π.χ. άρατε πύλας.
  Τοποθετήστε το κείμενο που περιέχει πρότυπα σε κανονική παράγραφο, ή αν προτιμάτε, σε ενότητα ===={{σημειώσεις}}====

Επιπλέον

επεξεργασία

Τακτική συντήρηση

επεξεργασία

Γενική συντήρηση σε τακτική βάση, κάθε μήνα / κάθε χρόνο.Οι εργασίες αυτές μπορούν να γίνονται από όλους τους συντάκτες, αλλά επειδή παράλειψή τους μπορεί να δημιουργήσει θέματα στην εύρυθμη λειτουργία του Βικιλεξικού, μην ξεχνάτε να ελέγχετε:

Κάθε 1η Ιανουαρίου: Ενημέρωνουμε

Κάθε 1η του μήνα:
Φροντίδα για τη διαρκή ενημέρωση και αρχειοθέτηση των:

Σελίδες που δημιουργούν σφάλματα με ζητούμενα παρωχημένα μπορούν να λαμβάνουν magic word NOINDEX και να μπαίνουν έτσι στην Κατηγορία:Μη ταξινομημένες σελίδες. Σελίδες του κύριο ονοματοχώρου, μετά την πάροδο ορισμένου διαστήματος ή αφού έχουν ελεγχθεί από patroller ότι είναι εντάξει, δεν μπορούν να λάβουν NOINDEX.

Ειδικά θέματα

επεξεργασία

Αναζητήσεις

επεξεργασία

Με insource στην Αναζήτηση (Βοήθεια:Αναζήτηση)

 • insource:/\{\[/ αντί {{ έχει γραφτεί {[ ή [}
 • με insource:..., insource:"...", insource:/.../ (για regex με \| \( κ.λπ. για δεσμευμένους χαρακτήρες ειδικής σημασίες)

dumps: ανανεώνονται κατά περιόδους στο

2023:

-xml:/public/dumps/public/elwiktionary/latest/elwiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2

Με αυτοματοποιημένο τρόπο: με PAWS ή με bot

Μόνιμη συντήρηση: με ρομπότ, διόρθωση κολλημένων λέξεων, κλπ.
Ή, πάμε στο PAWS: https://hub-paws.wmcloud.org/hub/login?next=%2Fhub%2F

(older: https://paws.wmflabs.org/paws/hub/home) (η εγγραφή μας είναι αυτόματη, ΚΛΙΚ στο Allow) και επιλέγουμε HELP > Launch Classic. Από την καρτέλα File, επιλέγουμε New > Terminal για να κάνουμε τις αλλαγές:
pwb.py replace -ns:0 -lang:el -family:wiktionary -xml:/public/dumps/public/elwiktionary/latest/elwiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2 "{{auto cat}}\n{{κουτί" "{{auto cat}}{{κουτί" "*[[" "* [[" "*{{" "* {{" "#[[" "# [[" "#{{" "# {{" "*:{{" "*: {{" "#:{{" "#: {{" "}}):" "}})" ":{{" ": {{" "*:[[" "*: [[" "#:[[" "#: [[" "*#:[[" "*#: [[" "*:{{" "*: {{" "#:{{" "#: {{" "*#:{{" "*#: {{"  "{{γραφή του" "{{γρ" "|μορφ}}" "|μορφή}}" "{{συνώνυμα}}:" "{{συνών}}" "{{αντώνυμα}}:" "{{αντών}}" ":{{συνώνυμα}}"  ": {{συνών}}" ": {{συνώνυμα}}"  ": {{συνών}}" ":{{αντώνυμα}}"  ": {{αντών}}" ": {{αντώνυμα}}"  ": {{αντών}}" "*{{ΔΦΑ"  "{{ΔΦΑ" "* {{ΔΦΑ" "{{ΔΦΑ" ".ˈ" "ˈ" "*{{ήχος"  ": {{ήχος" "* {{ήχος"  ": {{ήχος" "{{μορφές}}:" "{{μορφ}}" "* {{ΒΠ" "{{ΒΠ" -summary:"pwb.py Format errors, διαστήματα, τελείες"

Γραμματοσειρές

επεξεργασία

Έλεγχος για τα fonts που χρησιμοποιούνται σε τίτλους.

διόρθωση συμβόλου µ Δεν πρέπει να υπάρχει σε τίτλο ή στο σώμα του λήμματος ο χαρακτήρας µ, σύμβολο της μονάδας μέτρησης micro. Ελέγχουμε τις Αναζητήσεις:

διόρθωση βαρείας για τα αρχαία ελληνικά. Βοήθεια:Βαρεία
Δεν πρέπει να υπάρχουν στον τίτλο λήμματος τα: ὰὲὴὶὸὺὼ. Ελέγχουμε τις Αναζητήσεις:

σημειώσεις παρωχημένων γραμμάτων στα αρχαία ελληνικά, όπως

 • ͷ προσθέτουμε σημείωση: δείτε το γράμμα ͷ διαλεκτικών αλφαβήτων
  intitle:/ͷ/


Για την εφαρμογή αλλαγών, πηγαίνουμε στο PAWS: https://paws.wmflabs.org/paws/hub/home (η εγγραφή μας είναι αυτόματη, ΚΛΙΚ στο Allow) και επιλέγουμε New > Terminal
Εκεί, copy paste τις παρακάτω εντολές, και ΚΛΙΚ y για έγκριση κάθε περίπτωσης. Αν πατήσουμε a (all) παρακολουθούμε την εξέλιξη, μήπως υπάρχει περίπτωση που πρέπει να επέμβουμε μέσα στη σελίδα.

Γενικοί κανόνες
επεξεργασία

1) σωστό σύμβολο τόνου   ˈ   και όχι απλή τυπογραφική απόστροφος   '

 • !! Προσοχή να μην σβήνονται σύμβολα για πλάγια ή έντοντα γράμματα αν υπάρχουν ΜΕΣΑ στο {{ΔΦΑ}}
pwb.py replace -ns:0 -lang:el -family:wiktionary -xml:/public/dumps/public/elwiktionary/latest/elwiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2 -regex "({{ΔΦΑ[^}]+)'([^}]*}})" "\1ˈ\2" -summary:"pwb.py ΔΦΑ (ipa) update correct accent"

2) Αλλαγή του τελεία + τόνος. Μόνον ο τόνος είναι απαραίτητος (σημαίνει, αλλαγή συλλαβής). Δεν γράφουμε, και τελεία, και τόνο.

pwb.py replace -ns:0 -lang:el -family:wiktionary -xml:/public/dumps/public/elwiktionary/latest/elwiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2 -regex "({{ΔΦΑ[^}]+)\.ˈ([^}]*}})" "\1ˈ\2" -summary:"pwb.py ΔΦΑ (ipa) update, not dot+accent"


Αλλαγές συμβόλων: Τα σωστά σύμβολα που ισχύουν για όλες τις γλώσσες

 • t͡s παλιά ʦ ή ts
 • d͡z παλιά ʣ ή dz
 • t͡ʃ παλιά t͜ʃ ή tʃ
 • d͡ʒ παλιά ʤ
 • ɡ (σύμβολο ipa και όχι το λατινικό g)

New symbols /t͡s/ και /d͡z/ and /t͡ʃ/ και /d͡ʒ/: cf. new rules

 • with ⟨t͡s⟩ or ⟨t͜s⟩ (formerly with ⟨ʦ⟩ or ⟨ƾ⟩)
 • with ⟨d͡z⟩ or ⟨d͜z⟩ (formerly ⟨ʣ⟩)
 • with ⟨t͡ʃ⟩, ⟨t͜ʃ⟩ or ⟨tʃ⟩ (formerly the ligature ⟨ʧ⟩).
 • with ⟨d͡ʒ⟩ (formerly the ligature ⟨ʤ⟩)
pwb.py replace -ns:0 -lang:el -family:wiktionary -xml:/public/dumps/public/elwiktionary/latest/elwiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2 -regex "({{ΔΦΑ[^}]+)ʣ([^}]*}})" "\1d͡z\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ʤ([^}]*}})" "\1d͡ʒ\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ʦ([^}]*}})" "\1t͡s\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ʧ([^}]*}})" "\1t͡ʃ\2" -summary:"pwb.py ΔΦΑ (ipa) replace depracated symbols, ligatures [[Βικιλεξικό:Οδηγός_προφοράς#Αναφορές|cf. new rules]] - απαρχαιωμένα σύμβολα"

το ειδικό ɡ όχι g

pwb.py replace -ns:0 -lang:el -family:wiktionary -xml:/public/dumps/public/elwiktionary/latest/elwiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2 -regex "({{ΔΦΑ[^}]+)g([^}]*}})" "\1ɡ\2" -summary:"pwb.py ΔΦΑ (ipa) update σύμβολο ɡ"
Νέα ελληνικά
επεξεργασία

Αφού έχουν ελεγχθεί οι γενικές εφαρμογές 1 και 2 και τα ισχύοντα σύμβολα για όλες τις γλώσσες, Ισχύοντα σύμβολα στα ΝΕΑ ελληνικά (κωδικός γλ=el):

 • ɾ (μονοπαλλόμενο ρο και όχι το λατινικό r)
pwb.py replace -ns:0 -lang:el -family:wiktionary -cat:"Λήμματα με προφορά ΔΦΑ (νέα ελληνικά)" -regex "({{ΔΦΑ[^}]+)r([^}]*}})" "\1ɾ\2" -summary:"pwb.py ΔΦΑ (ipa) update σύμβολο ɡ"
 • Οι δίφθογγοι όπως i̯a   ʝa πρέπει να γίνονται από συντάκτη, κατά περίπτωση


Όλες οι διορθώσεις μαζί (εκτός από διφθόγγους ai̯, ei̯, oi̯ και i̯a όπως ði̯a και ðʝa, i̯e, κ.λπ.)

pwb.py replace -ns:0 -lang:el -family:wiktionary -cat:"Λήμματα με προφορά ΔΦΑ (νέα ελληνικά)" -regex "({{ΔΦΑ[^}]+)j([^}]*}})" "\1ʝ\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)g([^}]*}})" "\1ɡ\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ο([^}]*}})" "\1o\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ο([^}]*}})" "\1o\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ɔ([^}]*}})" "\1o\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ɔ([^}]*}})" "\1o\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ε([^}]*}})" "\1e\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ε([^}]*}})" "\1e\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ɛ([^}]*}})" "\1e\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ɛ([^}]*}})" "\1e\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)r([^}]*}})" "\1ɾ\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)r([^}]*}})" "\1ɾ\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)dz([^}]*}})" "\1d͡z\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)dz([^}]*}})" "\1d͡z\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ts([^}]*}})" "\1t͡s\2" "({{ΔΦΑ[^}]+)ts([^}]*}})" "\1t͡s\2" -summary:"pwb.py ΔΦΑ (ipa) νέα ελληνικά αντικαταστάσεις με ʝ (όχι j), ɾ (όχι r), e, o (όχι ελληνικό) d͡z & t͡s"
γενικός έλεγχος ΔΦΑ
επεξεργασία

Στις παραπάνω εντολές (για οποιδήποτε -cat γλώσσας) μπορεί να προστεθεί

 • μία ψευδο-αντικατάσταση "{{ΔΦΑ" "{{δΦΑ" στην οποία θα απαντάμε πάντοτε n (no) Έτσι θα δούμε το σύνολο των ΔΦΑ σε όλα τα λήμματα
 • για περιορισμό ανά αρχικό γράμμα, μπορούμε να προσθέσουμε -titleregex:'^α.' (για λήμματα που αρχίζουν απο α ή Α)

Νεκροί σύνδεσμοι

επεξεργασία

Κατά καιρούς, διασώζουν τους συνδέσμους bot που κάνουν διορθώσεις σε όλα τα βικιεγχειρήματα.

Ελέγχουμε τα πρότυπα (τα βλέπουμε στο https://el.wiktionary.org/wiki/Ειδικό:ΕπέκτασηΠροτύπων)
και κάνουμε εκκαθάριση. Κρατάμε μερικά δείγματα (όπως παλιές κλίσεις) στην Κατηγορία:Πρότυπα που δε χρησιμοποιούνται πια. Όταν δεν έχουν συνδέσεις, προσθέτουμε το πρόθημα παρωχ-.

Έλεγχοι ανωνύμων

επεξεργασία

Εκκρεμούν:
από 2015